Organisationsutveckling

Hur fungerar vi som människor och grupp i en omställningskontext? Våra föreläsare går på djupet med hur bryter vi de mönster och strukturer som upprätthållit arbetet med det som vi egentligen vet skadar och bryter ner, utan skuld och personlig skam.

Vi äter ihjäl oss

Vi överskrider fem av planetens gränser, och märkligt nog är det jordbruket som är det största problemet. Vi äter ihjäl oss. Varför då? Finns det något vi kan äta utan att äventyra vår civilisations framtid?
Fortsätt läsaVi äter ihjäl oss