Byggande

Att bygga bostäder skapar stora klimatavtryck men är samtidigt nödvändigt. Hur kan vi skapa klimatpositiva boenden utan material som förstör utan istället med tekniker som ger klimatpositiva hus? Vi har gått före och visar att det möjligt och berättar gärna för fler hur.