Engagemang i ett neurovetenskapligt perspektiv

Hur kommer vi i kontakt med det engagemang som möjliggör att vi kan släppa taget om vissa vanor, rutiner, nöjen, bekvämligheter och annat – för att i nästa steg förmå bygga nya vanor, tankemönster och förhållningssätt?

Ett första steg är att förstå hur mänskligt engagemang fungerar rent biologiskt och psykologiskt. Det ger denna föreläsning svar på. 

Engagemang ses ofta som något som är viljestyrt. Ett val. Men engagemang är en mänsklig förmåga som vi får tillgång till beroende på vilket fysiologiskt, känslomässigt och mentalt tillstånd vi befinner oss i. Svaret går bland annat att finna i hjärnans funktionalitet och hur den arbetar med att säkra vår överlevnad i stunden. 

”Hur svårt kan det vara?” är därför inte en fråga att ställa när vi upplever någon som oengagerad. Vi bör snarare ställa frågan: “Vad är det som gör att denna person inte har tillgång till sitt engagemang just nu?”. Och ”vad behöver denna person för att vilja och våga engagera sig fullt ut i ansvarstagande?”. Det handlar om att agera utifrån ett empatiskt och medkännande ledarskap, såväl som förmågan till lyhördhet, tålamod och nyfikenhet.  

Med ökad medvetenhet om hur vi människor kommer i kontakt med äkta engagemang blir det lättare att förhålla sig till och bemöta motstånd av olika slag – som när vi till exempel undviker, skjuter upp eller på annat vis distraherar oss bort från fokus på att tänka långsiktigt, ta större perspektiv och bygga för framtiden.

Föreläsare: Eva Hamboldt

Boka