Omställningen
börjar med dig

Självklart finns inte tid för förlorade år. Kraften och viljan att satsa på det som inte skadar utan bygger för framtiden måste komma från oss andra – organisationer, kommuner, förbund, privatpersoner och lokala föreningar med mera.

Men var börjar du som vill skapa ett engagemang i din närhet?

Hur konkret gå till väga och vad är möjligt att uppnå här och nu, bortom fantasier om tekniker som eventuell finns i framtiden?

Vilka konkreta saker kan göras idag för att fler ska gå från apati till handling?

ETC-företagen har i snart 50 år sysslat med att besvara just de här stora frågorna och nu på senare tid även byggt storskaliga exempel på lösningar. Nu vill vi visa, inspirera och utbilda fler i att det faktiskt går. Kan vi, kan alla.

Därför välkomnar vi nu dig att boka en hoppfull dag i OmställningsAkademin för dig själv, dina kollegor och medarbetare, medlemmar, elever eller grannar.

OmställningsAkademin ordnar er konferens där lärande och inspiration kopplas ihop med trevligt boende god mat och dryck.  Utifrån er budget och vad ni vill uppnå sätter vi ihop ett program på rätt kunskapsnivå.

Vill du snabbt komma i kontakt med oss?

Jim Berg

Affärsområdeschef för OmställningsAkademin 

Utvecklar även andra projekt inom ETC med fokus på klimatomställning inom såväl klimatsmart byggande, medier som förnybar energi.