Vi äter ihjäl oss

Vi överskrider fem av planetens gränser, och märkligt nog är det jordbruket som är det största problemet. Vi äter ihjäl oss. Varför då? Finns det något vi kan äta utan att äventyra vår civilisations framtid?

Den vetenskapliga modellen Planetens Gränser (Rockström mfl.) är obarmhärtig. Vi överskrider fem av planetens gränser, och märkligt nog är det jordbruket som är det största problemet. Vi äter ihjäl oss. Varför då? Finns det något vi kan äta utan att äventyra vår civilisations framtid? 

Planetens gränser beskriver ett antal bio-geofysiska system som vi behöver vara aktsamma med för att kunna ha en säker framtid på jorden. De fyra system som överbelastas mest drivs alla av kemiskt-industriellt jordbruk: artförluster, övergödning, erosion och giftanvändning. På femte plats kommer klimatet, och även där är jordbruket en av de större bovarna. Hur kommer det sig? 

Och vad gör vi åt det? Vad ska vi äta? Hur ska vi odla den mat som behövs? Går det att mätta 9 miljarder på den planet vi bor på? 

Svaren är många och ibland överraskande. Lösningar finns. Vi kan om vi vill. Och en viktig del av lösningen är nötter. 

Föreläsare: Göran Christiansson

Boka