Dialogen om omställningen

Att prata om komplexa saker som omställning kan vara utmanande. Den här föreläsningen beskriver hur vi kan skapa dialog som möjliggör nya initiativ, tänkande utanför boxen och hållbara beslut för klimatet.

 

För att vi gemensamt ska kunna bidra till omställningen behöver vi föra samtal som blir meningsfulla för var och en av oss. Det blir de, när alla perspektiv får utrymme och vi kan reflektera ihop på ett utforskande sätt. När vi är nyfikna på att lära, på att släppa taget om tidigare sätt att göra saker på och trygga nog att ompröva våra tidigare ställningstaganden, beteenden och beslut.   


På så vis kan en mångfald av farhågor, rädslor, idéer, åsikter, hoppfullhet och uppgivenhet, glädje och lust få flöda fritt i dialog. Då kan dialogen dessutom skapa handlingskraft, mod och förmåga att driva omställning på ett meningsfullt och effektivt sätt. För när vi bygger ett socialt sammanhang som inkluderar alla, blir vi trygga och drivna att bidra till det större. För allas bästa. 

Föreläsare: Eva Hamboldt

Boka