Hur man bygger klimatpositivt och med lägre hyra

Hur ser branschens klimatavtryck ut och hur kan ETC bygga klimatpositivt och med 25 procent lägre hyra för de boende?

Hans Eek utvecklade begreppet passivhus tillsammans med den tyske forskaren Wolfgang Feist, och det väckte en hel del uppmärksamhet. Tjocka täta väggar, noggrann byggprocess och återvunnen värme via ventilationen, är den enkla förklaringen av vad ett passivhus är. Senare har passivhus vidareutvecklats till nollenergihus (där solceller producerar lika mycket energi som huset använder) och plusenergihus (som producerar mer energi än de använder).

ETC Byggs husprojekt utgår från dom här grundläggande idéerna och lägger till nytänkade energisystem. I den här föreläsningen går Hans Eek engagerat igenom såväl den teoretiska fysiken bakom husen som det rent arkitektoniska. 

Föreläsare: Hans Eek

Boka