Vad hände med EU:s elförsörjning 2022

En föreläsning med Tomas Kåberger.

Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola, arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institut i Tokyo och rådgivare åt GEIDCO i Beijing. Ledamot i Vattenfalls styrelse 2015–2023.

Föreläsare: Tomas Kåberger

Boka