Tomas Kåberger

Svensk fysiker med industriellt och akademiskt engagemang inom energi och miljö.

Professor i industriell energipolicy vid Chalmers tekniska högskola, arbetande styrelseordförande i Renewable Energy Institut i Tokyo och rådgivare åt GEIDCO i Beijing. Sedan 2015 sitter han i Vattenfalls styrelse.

Tidigare har Kåberger haft olika gästforskar-uppdrag vid Zhejiang universitetet i Hangzhou, Lunds universitet och Technische Universitet München och var generaldirektör för Energimyndigheten 2008-2011. Han har haft ledande befattningar i flera energiföretag, varit energisekreterare i Naturskyddsföreningen och medverkat i flera statliga utredningar inom energi och miljöområdet. 

Boka