Hans Eek

Arkitekten bakom ETC:s hyreshus och av många kallad passivhusteknikens urfader.

Arkitekt, energirådgivare.

Föreläser för oss om ETC Byggs hyreshus, smarta i grunden och klimatpositiva över tid.

Hans Eek har forskat och utvecklat energihushållning i byggnader, passivhus och klimatpositiva hus både i Sverige och internationellt. Han har genomfört en rad extremt energieffektiva projekt och har lång erfarenhet av undervisning av studenter, konsulter och byggnadsarbetare.

Ett speciellt intresse är hur den befintliga bebyggelsen skall effektiviseras.

Boka