Eva Hamboldt

Eva Hamboldt är organisationskonsult, föreläsare, utbildare, coach och författare.

Eva Hamboldt är organisationskonsult, föreläsare, utbildare, coach och författare. Hon är djupt engagerad i att skapa hållbarhet för planeten – och allt levande – och vill bidra genom att erbjuda kunskap om mänskliga förutsättningar för att arbeta med förändring. I sina föreläsningar visar hon även på strategier för att arbeta med mänsklig motivation, med att skapa äkta engagemang och hur man kan arbeta med konkreta beteendeförändringar – som individ och grupp. 

Eva har +25 års erfarenhet från konsultarbete med kommunikations-, förändrings- och utvecklingsprocesser inom såväl offentlig verksamhet som privat näringsliv. Hon har även arbetat med varumärkesfrågor, internkommunikation och krishantering. 

Evas filosofi utgår från tanken om att all organisationsutveckling börjar med den enskilde individens personliga utveckling och mognad samt att alla människor har kapacitet att lära och växa om de ges rätt förutsättningar och stöd på vägen. Hon driver egen konsultverksamhet sedan 2009, Inferno Communications AB – där hon erbjuder öppna utbildningar i ledarskap, interna utvecklingsinsatser för ledningsgrupper och arbetsgrupper samt individuell coaching. 

Eva har de senaste åren valt att specialisera sig inom Neuroledarskap – en ny disciplin som förenar beteendevetenskapliga och neurovetenskapliga perspektiv på ledarskap och organisatorisk utveckling. Eva är även författare till boken ”Feedbackrevolutionen – Neuroledarskap i praktiken”.

Boka