Tere Guix

Grafisk formgivare och illustratör baserad i Barcelona och som arbetat med ETC sedan 1995.

Tere Guix organiserar innehållet i ETC:s resor till Barcelona som fokuserar på hållbarhet, stadsplanering och kultur. Hon är specialiserad på demokratisk stadsbyggnad och stadsform orienterad mot en mer hållbar urbanism. Hon är också grafisk design- och illustrationslärare för olika skolor i Barcelona.

Tere Guix deltar även med konstutställningar i ETC Solpark.

Boka