Fredrik Fagerberg

Chef för ETC Byggentreprenad ansvarig för uppförandet av av ETC Byggs projekt.

Har lång erfarenhet av trähusprojekt i hela landet och hur de fungerar på riktigt.

Fredrik kan berätta om hela processen – från idé till genomförande. Dessutom hur man tar sig igenom hela vägen med maximalt miljötänk.

Boka